Noutăți legislative

Proiect de Ordin

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de Ordin privind apribarea Normelor pentru autorizarea unităților care pot desfășura studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman. http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/01/OMS-studii-clinice.pdf Vizualizari: 396

Noutăți legislative

Metodologia de calcul la medicamente

Ministerul Sănătății a publicat recent un proiect de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România. Ordinul aduce în discuție reducerea prețului la medicamentele care au ieșit de sub patent cu 35%, lucru care […]

Noutăți legislative

ORDIN nr. 1.305 din 17 noiembrie 2016

Ministerul Muncii, MInisterul Sănătății și Ministerul Educației Naționale au emis Ordinul nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu […]

Noutăți legislative

ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016

Ministerul Sănătății a aprobat Ordinul nr. 1422 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii […]

Noutăți legislative

Norme de aplicare la Legea drepturilor pacienților

Ministerul Sănătății a aprobat recent Normele de aplicare la Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Unităţile trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală. Textul integral îl puteți citi pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184665 Vizualizari: 1,544

> Noutăți legislative

Consiliile etice din spitale

Ministerul Sănătății a adoptat Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice. Consiliul etic este format din 7 membri: un reprezentant ales al corpului medical din spital cu integrare clinică, 2 reprezentanți aleși ai corpului medical din spital, 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali din spital […]