Noutăți legislative

Norme de aplicare la Legea drepturilor pacienților

Ministerul Sănătății a aprobat recent Normele de aplicare la Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Unităţile trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală.

Textul integral îl puteți citi pe

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184665