Noutăți legislative

ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016

Ministerul Sănătății a aprobat Ordinul nr. 1422 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Textul integral al actului normativ îl puteți consulta pe

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184936